Certifikat

SS-EN 1090

Kravet på att byggstålskomponenter ska CE-märkas trädde i kraft 1 Juli 2014.

Alla tillverkare av byggsatser och komponenter för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner skall CE-märka sina produkter.

 

För att kunna CE-märka produkter måste man som tillverkare vara certifierad. Det innebär att tillverkarens anläggningar och tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med gällande krav i EN 1090-1.

 

FFAB är certifierade via A3-cert.

ISO 3834

ISO 3834 innebär att företaget har en kvalitetssäkring av alla i tillverkningen ingående svetsprocedurer.

 

Samtliga anställda på FFAB har licenser för de i svetsmetoder som används i tillverkningen.

 

Kontakta oss

Gesällgatan 2C

444 32 Stenungsund

Följ oss

Tel: 0303- 77 12 30

© Copyright 2015. All Rights Reserved.