Nyheter

Frank Fahler AB


                                                  Nyheter

Maj 2017:

FFAB har tecknat ett nytt kontrakt gällande om- och tillbyggnad av Österröds avloppsreningsverk, beläget i Strömstad.


Projekt innefattar smidesarbeten, trappor och räcken.

Vår beställare är Serneke och vi tackar för förtroendet.Oktober 2017:


På uppdrag av Byggrex tillverkar och monterar FFAB 26 stycken balkongräcken på Wadmansgatan i Göteborg.


Balkongräcken tillverkas enligt samma stil som tidigare, detta innebär en hel del skurna detaljer för att efterlikna orginalräcken.

Montage av räcken sker under vecka 45. 

Januari 2018:


FFAB har fått i uppdrag att uppföra smidesstomme på Bohusgården i Uddevalla.


Beställare är Per Jacobsson Byggnads AB och vi tackar för förtroendet samt ser fram emot ett gott samarbete.

Maj 2018:


Vi har tecknat avtal för att genomföra en omfattande renovering av tillträdesanordningar på ett av kyltornen för Borealis Stenungsund. Renoveringen innefatttar nedmontering, nytillverkning och montage av plattformar, lejdare, räcken och gallerdurk. FFAB har tidigare gjort samma renovering på ett intilliggande kyltorn med gott resultat. 


Kontakta oss

  Gesällgatan 2C

444 32 Stenungsund

   

  Kontor: 0303- 77 12 30

  Frank:   0705-349280

          Jesper:  0738-498900

Följ oss

© Copyright 2015. All Rights Reserved.