Projekt

Frank Fahler AB

Projekt

Gryaab BE09B

Projektet innefattar rostfri durktäckning av efternitrifikationsbassänger.

Vi har även tillverkat och monterat nya räcken och trappor både i rostfritt och varmförzinkat utförande.


Projektet har sträckt sig över 15 månader och är besiktat i Januari 2017.

Smögen BRF Hållö
FFAB har tillverkat och monterat stomsmidet i två stycken hus. Beställare av detta arbete var HA-Bygg AB.


FFAB fick även förtroendet att tillverka och montera balkongräcken till båda husen.


På balkonger monterades varmförzinkade räcken med fyllning av sträckmetall.


På trädäck på nedre plan monterades varmförzinkade stolpar med fyllning av glas.

Hiss Kvarnbyvallen
Till det nybyggda området ovanför kvarnbyskolan i Mölndal fick FFAB i uppdrag att tillverka och montera en hisstomme och en gångbro. Hisstommen var cirka 30 meter hög, och gångbron cirka 40 meter lång.


Stommen tillverkades hos en underleverantör i Polen och transporterades med lastbil i fyra delar.


FFAB hade också hand om montaget av sandwichpaneler.

Mölndals Energi etapp 3

Detta projekt omfattade tillverkning och montage av områdesskydd runt kylaggregat på berget ovanför Mölndals Energi.


Stolpar monterades och sedan täckte vi detta med Cortènplåt och armeringsnät som växter ska kunna klättra i.

Kontakta oss

  Gesällgatan 2C

444 32 Stenungsund

   

  Kontor: 0303- 77 12 30

  Frank:   0705-349280

          Jesper:  0738-498900

Följ oss

© Copyright 2015. All Rights Reserved.